Tháng Mười Hai 8, 2021

C U HỎI THƯỜNG GẶP 12BET IDN CEME

3 min read

Dưới đây là những điều bạn cần biết về trò chơi 12BET IDN Domino Dealer phổ biến, thường được gọi là CEME ở Đông Nam Á. Hướng dẫn này sẽ bao gồm những điều cơ bản, chẳng hạn như cách trở thành một người chơi hoặc một nhà cái. Trò chơi này có những điểm tương đồng với một trò chơi phổ biến khác, Domino QQ. Tuy nhiên, nó có một số khác biệt, chẳng hạn như số quân cờ domino được sử dụng trong trò chơi — Domino QQ sử dụng 4, trong khi CEME sử dụng 2.

1- Làm quen với trò chơi

Có 28 quân cờ domino được phân phối mỗi vòng của trò chơi. Xem 7 dãy xếp dưới đây để bạn nhớ tất cả các quân bài trong trò chơi:

Domino 0 (không) chấm: Đây là những quân domino không có chấm ở phần trên. Một domino hoàn toàn trống rỗng không có bất kỳ dấu chấm nào:

1 (một) chấm domino: Chuỗi này có tổng cộng 6 quân domino. Mỗi quân cờ domino có một dấu chấm ở phần trên cùng và chỉ một thẻ có một dấu chấm trên mỗi phần:

Domino 2 (hai) chấm: Có 5 quân cờ dominos trong chuỗi này. Mỗi domino có 2 chấm ở mặt trên. Một thẻ có hai dấu chấm ở cả hai mặt là đại diện của chuỗi:

Domino 3 (ba) chấm: Có 4 quân domino có 3 (ba) chấm ở phần trên. Domino đại diện của chuỗi này có 3 dấu chấm ở cả hai mặt:

Domino 4 (bốn) chấm: Có 3 quân domino trong chuỗi này. Mỗi thẻ có 4 chấm ở phần trên, trong đó một thẻ có 4 chấm ở phần trên và dưới:

Domino 5 (năm) chấm: Chuỗi domino này có 2 quân domino với 5 chấm ở mặt trên. Có một thẻ duy nhất có năm dấu chấm trên cả hai phần:

Domino 6 (sáu) chấm: Đó là một domino duy nhất có sáu chấm trên cả hai phần:

Phân phối bài

Trò chơi 12BET này có thể được chơi bởi 2 đến 8 người chơi (xem những chiếc ghế màu đen trong hình). Một người chơi duy nhất sẽ có cơ hội trở thành nhà cái (ghế đỏ). Trò chơi sẽ không bắt đầu đến khi có một người chơi đồng ý trở thành nhà cái.